മനുഷ്യനേക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള ഒരു മീനിനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് കണ്ടോ…!

മനുഷ്യനേക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള ഒരു മീനിനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് കണ്ടോ…! ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ബ്രാൽ, വാരൽ, ചെമ്ബല്ലി പോലുള്ള മീനുകളെ ഒക്കെ ആണ് പൊതുവെ നമുക്ക് ലഭിക്കാറുള്ളത് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് കിട്ടിയ മീനിനെ കണ്ടോ.. അതും ഒരു മനുഷ്യനെ കാളും ഒക്കെ വലുപ്പം ഉള്ള കിടിലം മീൻ. അതിനു പിടിച്ചു കരയിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിന് ഇടയിൽ സംഭവിച്ച കാഴ്ചകൾ വളരെ കൗതുകം തന്നെ ആയിരുന്നു. അത് നിങ്ങളക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം.

മീൻ പിടുത്തം ഒരു തൊഴിൽ മാർഗം എന്നതിനും ഉപരി ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയി എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് കാലത്ത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു പുഴയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ തോടിന്റെയോ വക്കിൽ ചെറു ചൂണ്ടയിൽ മണ്ണിരയെ കൊളുത്തി കൊണ്ട് ചെറിയ വാരലിനെയും, പരൽ മീനിനെയും പിടിക്കാത്ത ആളുകൾ വളരെ കുറവാണു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് കൊണ്ട് പോയി കറിവച്ചു കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംതൃപ്തി തന്നെ വളരെ അധികം വലുതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ മീനിനെ പിടിച്ചെടുത്ത ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യം ഇല്ലാലോ. അതിനെ പിടികൂടുനനത്തിനു ഇടയെങ്കിൽ സംഭവിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങളക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *