വിമാനം കടലിൽവന്നു പതിച്ചപ്പോൾ….!

വിമാനം കടലിൽവന്നു പതിച്ചപ്പോൾ….! വളരെ അധികം ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ആയിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു വിമാനം പെട്ടന്നുണ്ടായ സാങ്കേതിക പിഴവ് കൊണ്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു പക്ഷേ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന എയർപോർട്ട് എത്തുന്നതിനു തൊട്ടു മുന്നേതന്നെ വിമാനം പെട്ടന്ന് നിൽക്കുകയും അത് വെള്ളത്തിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്തു. നടുക്കടലിൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മിക്ക്യ ആളുകളും രക്ഷപെട്ടു. മാത്രമല്ല ഏതോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ വിമാനം വെള്ളത്തിൽ മുഴുവൻ ആയി മുങ്ങി പോവണത്തെ പാതി മുണ്ടിയ നിലയിൽ കിടന്നത്.

അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉള്ള ആളുകൾ എല്ലാം മരണ പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായെന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആണ് മറ്റൊരു അപകടം ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ് പെട്ടന്ന് പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുകയും വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു ട്രെയിൻ പോകുന്നതിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു പെടുകയും ചെയ്തു. വളരെ അധികം ഭയാനകമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെ ആയിരുന്നു. അത്. അത്തരത്തിൽ ആളുകളെ എല്ലാം ഞെട്ടിച്ച കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുക. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് ആയി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *