ഈ പൂച്ചകളുടെ ധൈര്യം സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കണം….!

ഈ പൂച്ചകളുടെ ധൈര്യം സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കണം….! പൂച്ചയും നായയും ജന്മനാ ശത്രുക്കൾ ആണ് എന്ന് പഴമക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പൊതുവെ നായകൾ ആണ് പൂച്ചകളുടെ പിന്നാലെ പോയി പൂച്ചകളെ എല്ലാം അക്രമിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചു ഒരു രസകരമായ കാര്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുക ആണ്. അതും ഒരു നയാ ഒരു പൂച്ചയെ ആക്രമിക്കാൻ പോയതിനെ തുടർന്ന് ആ പൂച്ച നായയെ തന്നെ വിറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച. അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഗഡാ ഗടിയന്മാർ ആയ പൂച്ചകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂട കാണാം. പൂച്ചയ്ക്ക് പൊതുവെ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു വളരെയധികം പേടിയുള്ള വർഗം ആയതിനാൽ നായയെ കാണുമ്പോൾ ഓടി ഒളിക്കാരാണ് പതിവ്.

ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇവർ അധികമായും തല്ലുകൂടുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെടാറുള്ളത്. പൂച്ചകൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. വളരെ അധികം ക്യൂറ്നെസ്സ് ആയ ഒരു വളർത്തു മൃഗം ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് പൂച്ചകളെ ഇത്തരത്തിൽ വാളർത്തുന്നത് ആയി നാം കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള പൂച്ചകളെ ആണ് നിങ്ങൾ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പാട് പെടും. അത്രയ്ക്കും ഭീകരർ ആണ് ഈ പൂച്ചകൾ. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *