ഈ റോഡിലൂടെ ഒക്കെ യാത്രാചയ്യുനവരെ സമ്മതിക്കണം…..!

ഈ റോഡിലൂടെ ഒക്കെ യാത്രാചയ്യുനവരെ സമ്മതിക്കണം…..!ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ യാത്രയ്ക്കായി എടുക്കുന്ന ഒരു മാർഗം ആണ് റോഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡിൻറെ പ്രാധാന്യം വളരെ അധികം കൂടുതൽ ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. പണ്ട് ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഉള്ള കാടുകളും മലകളും ഒക്കെ വെട്ടിത്തെളിച്ചാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അധികം പാട് പെട്ടായിരിക്കും ഓരോ റോഡും ഇന്ന് കാണുന്ന ആ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി എടുത്തത്.

നമ്മൾ ഹൈ റേഞ്ച് കയറുമ്പോൾ കണ്ടു കാണും വളരെ അധികം വളവും തിരുവോടും കൂടിയ മല മുകളിലോട്ട് കയറി ചെല്ലാം വണ്ണം പണി കഴിപ്പിച്ച പാതകൾ. അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എത്രത്തോളം പാട് പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മനസിലാകും. അത്രയും കൂടുതൽ അധ്വാനം വേണ്ടി വരുന്ന പണി വേറെ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ സംശയം ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഹൈ റേഞ്ച് ഉള്ള റോഡുകൾ മറ്റുള്ള റോഡുകളെ അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വളരെ അതികം അപകട സാധ്യത കൂടിയ പ്രദേശം ആയിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ ലോകത്ത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അപകടംനിറഞ്ഞ പാതകൾ നിങ്ങളക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *