ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ജീവിയുടെ ദൃശ്യം ക്യാമെറയിൽപതിഞ്ഞപ്പോൾ….!

ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ജീവിയുടെ ദൃശ്യം ക്യാമെറയിൽപതിഞ്ഞപ്പോൾ….! അതും മനുഷ്യനെ പോലെ കൈ കാലുകൾ ഉള്ള ഒരു പോത്തിന്റെ തലയും ആയി നഗ്നൻ ആയി കാണപ്പെട്ട ഒരു വികൃതമായ ഒരു ജീവി. കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ പേടി തോന്നുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് ക്യാമെറയിൽ പകർത്തിയ ആളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളു. ആയാൽ കാട്ടിലൂടെ ഉള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ രാത്രിയിൽ ആയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ജീവിയെ കാണാൻ ഇടയായത്. പതിവില്ലാതെ ഒരു പേടി പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ശബ്‌ദം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആയിരുന്നു ആ ക്യാമറാമാൻ അവിടേക്ക് എത്തിയത്.

 

പിന്നീട് ആ ജീവിയുടെ അടുത്ത് നിന്നും രക്ഷപെട്ടു വന്നത് എങ്ങിനെ ആണ് എന്ന് പോലും അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പേടി സ്വപ്നം പോലെ ആയെ കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇതുപോലെ ഒട്ടനവധി പേടിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ജീവികൾ ഉണ്ട്. അവ എല്ലാം എത്ര അപകടകാരികൾ ആണ് എന്ന് പോലും നമുക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ ഒട്ടനവധി ജീവികളെ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാൻ സാധിക്കും. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *