ചെറുപയർ ഇങ്ങനെ തേച്ചാൽ മുടി പനങ്കുലപോലെ ആകും

ചെറുപയർ ഇങ്ങനെ തേച്ചാൽ മുടി പനങ്കുലപോലെ ആകും. മുടി വളരുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ട് ഒരു ബലവും കിട്ടാതെ പോയവരാണോ നിങ്ങൾ… എങ്കിൽ ഇതാ വെറും ചെറുപയർ ഇതിൽ പറയുന്നപോലെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുടി പനങ്കുല പോലെ ആക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു വ്യ്കതിയുടെ സൗധര്യത്തിൽ വളരെ അധികം പങ്കു വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അയാളുടെ മുടി. അത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആണ് എങ്കിൽ അവരുടെ സൗന്ദ്യരം മൊത്തം മുടിയിൽ തന്നെ ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവര്ക്കും ഉള്ള ഒരു അഗെരഹം ആകും നല്ല നീളമുള്ള കട്ടിയുള്ള മുടി വളരണം എന്നത്.

ചിലർക്ക് മുടി നീളം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉള്ള് തീരെ ഉണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മുടി കൂടുതൽ ഉള്ളതായി തോന്നിക്കില്ല. ഇത്തരതിൽ മുടി നല്ലപോലെ വളരുന്നതിനും ഉള്ള് കൂടുന്നതിനും ആയി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നും ഫലം കാണാതെ പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, ഇതാ മുടി നല്ല കാട്ടിയോട് കൂടി വളരാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ചെറുപയർ ഇതിൽ പറയുന്ന പോലെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി വഴി ഇതിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *