ഓഫ് റോഡിങ്ങിനിടെ ഈ വാഹനത്തിന് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ.. ! (വീഡിയോ)

ന്നത്തെ യുവ തലമുറയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വാഹനങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകളായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നിരവധി രസകരമായ വിഡിയോകൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡിങ് ലിസ്റ്റുകളിൽ ഉണ്ട്.

ഇന്നത്തെ യുവാക്കളുടെ മറ്റൊരു ഹരമാണ് ഓഫ് റോഡിങ് നടത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ. മഹിന്ദ്ര താർ, ജിപ്സി തുടങ്ങി രസകരമായ വാഹനങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ഓഫ് റോഡിങ്ങിന്റെ ഈ വാഹനത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ടോ.. ? ഓടിക്കുന്ന ആളുടെ ചെറിയ ശ്രദ്ധ കുറവ് കൊണ്ട് സംഭവിച്ച ഒരു അപകടം. ആരും കാണാതെ പോകല്ലേ..

Vehicles are one of the favourites of today’s younger generation. There have been many interesting videos on social media in the last few days now on trending lists on social media. Another harbinger of today’s youth is the vehicles that are off-roading.

There are also interesting vehicles like Mahindra Thar, Gypsy etc. But here you see what’s happening to this off-roading vehicle. ? An accident caused by a small lack of attention from the driver. Don’t miss anyone.

Leave a Reply

Your email address will not be published.