ഇതുപോലെ മോശം ദിനം ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകില്ല….!

ഇതുപോലെ മോശം ദിനം ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകില്ല….! ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഓരോ അപകടങ്ങളും വളരെ അധികം അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒക്കെ ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ ദിവസം മോശം ദിനം ആയിട്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ച ആളുകൾ പറയുന്നത്. അതും ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ സംഭവിച്ച അപകടം ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഇങ്ങനെ അവർ സൂചിപ്പിച്ചത്. അതിൽ മരം കടപുഴകി അത്രയും സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ടു കൂടെ അടുത്തുള്ള വീടിന്റെ മണ്ടയിൽ തന്നെ വീഴണം എങ്കിൽ അവർ എത്രത്തോളം ഭാഗ്യദോഷികൾ ആണ് എന്ന കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലലോ.

 

അതുമാത്രം അല്ല ഏതൊരു ജോലി ആയാല്പോലും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ചു അപകടം പിടിച്ച ജോലി ആണ് എങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലലോ. അങ്ങനെ ജോലി സമയത് ആളുകൾക്കു മോശം ദിനമായതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ച അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങളക്ക് ഇതുവഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുക. ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടവറിനു മുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വരെ അപകടം സംഭവിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള കുറച്ചു കാഴ്ചകൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *