വിമാനം തകർന്നിട്ടും അവസാന നിമിഷമാണ് പൈലറ്റ് പുറത്തിറങ്ങിയത്….!

വിമാനം തകർന്നിട്ടും അവസാന നിമിഷമാണ് പൈലറ്റ് പുറത്തിറങ്ങിയത്….! ഇനിയത്തെ ആൾ അതിൽ നിന്നും ഇറാഗിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കത്തി ചാമ്പലായേനെ… ഒരു വിമാനം പെട്ടന്നുണ്ടായ സാങ്കേതിക പിഴവ് കൊണ്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു പക്ഷേ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ത്തിനു തൊട്ടു മുന്നേതന്നെ വിമാനം പെട്ടന്ന് കത്തി പിടിക്കുക ആണ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ടും അത് മറ്റൊരു ആൾക്കും അപകടം ഇല്ലാതെ താഴെ ഇറക്കി അവസാന നിമിഷം മാത്രമാണ് അതിലെ പൈലറ്റ് പുറത്തിറങ്ങിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ അധികം കൗതുകം തോന്നുന്നു അല്ലെ.

അതുപോലെ ഒട്ടനവധി അപകടങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ് ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും ഒരു വിധത്തിലും ഉള്ള ആൾ അഭയമോ എന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നത് തന്നെ ആണ് ആശ്വാസകരം. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് വലിയ അപകടത്തിൽ ചെന്ന് എത്തിച്ചേനെ. അത്തരത്തിൽ കുറച്ചു പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റുകൾ ആകാശത്തു വച്ച് തന്നെ തകരാറിൽ ആവുകയും അതിലെ പൈലറ്റ് അതിൽ നിന്നും അവസാന നിമിഷം രക്ഷപെട്ടു വരുന്നതിന്റെ വളരെ അധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കും. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *