ഇത്രയും ആളുകളെവഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ബോട്ട് മുങ്ങിയപ്പോൾ…!

ഇത്രയും ആളുകളെവഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ബോട്ട് മുങ്ങിയപ്പോൾ…! ബോട്ട് മുങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ഒട്ടേറെ അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം വളരെ അധികം അപ്രതീക്ഷിതം ആയി മാത്രം സംഭവിച്ച അപകടങ്ങൾ തന്നെ ആണ്. എന്നാൽ ഇത്രയും ആളുകളെ കുത്തി നിറച്ചു കൊണ്ട് ജലത്തിലേക്ക് ഇറക്കി അപകടം വരുത്തി വച്ച ഒരു ബോട്ടപകടം നിങ്ങൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു ജലത്തിൽ ബോട്ട് ഇറക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഭാരം പ്രിത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ചിലപ്പോൾ ആളുകളെ അമിത ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ മുങ്ങി പോകാനും സാദ്ധ്യതകൾ ഏറെ ആണ്.

പ്രീതേകിച് കടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ കടലിനോട് ചേർന്ന് കൊണ്ട് ഉള്ള കായലിലോ ഒക്കെ തിരയുടെ ഓളം അടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ബോട്ട് ആടിയുലയാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു ആടി ഉലയാളിൽ ഇത്രത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം നീങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ബോട്ട് ഒരു സൈഡ് യിലേക്ക് മറിയുക ആയിരുന്നു.. മറിയുന്ന സമയത്തു തന്നെ കുറെ ആളുകൾ ചാടി രക്ഷപെട്ടു. അത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം ഭീതി സൃഷ്‌ടിച്ച ഒരു ബോട്ട് അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *