മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച…!

മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച…! അതും വളരെ അതികം വലുപ്പം വരുന്ന മീനുകൾ ചൂണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് അതിനെ കരയിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച അപകടം. ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ബ്രാൽ, വാരൽ, ചെമ്ബല്ലി പോലുള്ള മീനുകളെ ഒക്കെ ആണ് പൊതുവെ നമുക്ക് ലഭിക്കാറുള്ളത് എങ്കിൽ ഇവിടെ വലിയ മീനുകളെ ആണ് ചൂണ്ട ഇട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയത്. അതിൽ മിക്കയത്തും വളരെ അധികം അക്രമകാരികൾ ആയ മൽസ്യങ്ങൾ. മീൻ പിടുത്തം ഒരു തൊഴിൽ മാർഗം എന്നതിനും ഉപരി ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയി എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

പണ്ട് കാലത്ത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു പുഴയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ തോടിന്റെയോ വക്കിൽ ചെറു ചൂണ്ടയിൽ മണ്ണിരയെ കൊളുത്തി കൊണ്ട് ചെറിയ വാരലിനെയും, പരൽ മീനിനെയും പിടിക്കാത്ത ആളുകൾ വളരെ കുറവാണു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുപോലെ കുറച്ചു വ്യക്തികൾ ചൂണ്ട ഇടാൻ പോയി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി വലിയ അപകടകാരികൾ ആയ മത്സ്യങ്ങളെ പിടി കൂടി അതിനെ കരയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവർ വന്ന വഞ്ചിയിലേക്കും എല്ലാം വലിച്ചു കയറ്റുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *