തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന അലർജി മാറുവാൻ…!

തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന അലർജി മാറുവാൻ…! സ്കിൻ അലര്ജി ഒരു പക്ഷെ ആർക്കും വന്നേക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെ ആണ്. കാരണം. ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അധികം ലോലമായ ഒരു സാധനം ആണ്. അതിൽ അതിനു പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ദ്രവകമോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയോ ഒക്കെ വീഴുക ആണ് എങ്കിൽ അത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കും. ആ ഭാഗം നല്ല രീതിയിൽ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുകയും. അവിടെ ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടുന്നതിനും ഒക്കെ കാരണം ആയേക്കാം. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് നേരിട്ടിട്ടുള്ളവർ ആയിരിക്കും ഇതിൽ മിക്ക്യ ആളുകളും.

പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്കിൻ അലര്ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നു ഉണ്ട്. ചിലർക്ക് ചെമ്മീൻ കഴിച്ചാലും അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചാലും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ സ്കിൻ മൊത്തത്തിൽ തടിച്ചു വീർക്കുന്നതിനും പിന്നീട് അവിടെ ചൊറിച്ചിൽ രൂപ പെടുന്നതിനും ഒക്കെ കാരണം ആകുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് തരത്തിൽ ഉള്ള ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റി എടുക്കാനുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഓയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിധം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. അത് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങിനെ എന്ന് ഈ വീഡിയോ വഴി കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *