അടുക്കളയിൽ പതിയിരുന്ന ഉഗ്ര വിഷമുള്ള അണലി… (വീഡിയോ)

നമ്മളിൽ മിക്ക ആളുകൾക്കും പേടിയുള്ള ഏറ്റവും അപകടകാരിയാടായ ജീവികളിൽ ഒന്നാണ് പാമ്പ്. ഉഗ്ര വിഷമുള്ള നിരവധി പാമ്പുകളെ ഇന്ന് നമ്മുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട്. കടിയേറ്റാൽ ഏത് നിമിഷവും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും, എന്നാൽ വിഷം ഇല്ലാത്ത, നമ്മൾ മനുഷ്യരെ കടിച്ചാൽ അപകടകരമായി ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കാത്ത പാമ്പുകളും ഉണ്ട്.

എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ പലർക്കും വിഷം ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ പാമ്പുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു സത്യം. എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇവിടെ ഒരു കുടുംബത്തെ തന്നെ ഭീതിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഉഗ്ര വിഷമുള്ള അണലി. കടിയേറ്റാൽ കിഡ്‌നിയുടെ പ്രവർത്തങ്ങൾ നിലക്കുകയും, ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

എന്നാൽ വീട്ടുകാർ പാമ്പിനെ കണ്ടതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചു, പാമ്പു പിടിത്തക്കാരനെ വിളിച്ചുവരുത്തി അതി സാഹസികമായി പാമ്പിനെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു, ജീവന് പണയം വച്ച് പാമ്പിനെ പിടികൂടുന്ന ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ആളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ നിരവധി പേരുടെ ജീവൻ ഓരോ വർഷവും രക്ഷിക്കാനായി സാധിക്കുന്നതും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വാവ സുരേഷ് എന്ന പോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *