ഇതിനെ തൊട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പണികിട്ടും….!

ഇതിനെ തൊട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പണികിട്ടും….! നമ്മൾ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ഒട്ടു മിക്ക്യ ജീവികളിലും അവരുടെ നില നിൽപ്പിനു വേണ്ടി ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഒക്കെ രക്ഷപെടാൻ ഒരു മറു ആയുധം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകാം. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് പാമ്പ് പോലുള്ള ഇഴ ജന്തുക്കളുടെ ആണ്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഇഴ ജന്തുക്കളിൽ വിഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആരും അത്ര പെട്ടന്ന് പോകില്ല. മാത്രമല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ ചെറിയ മനോഹരമായ ജീവികളും വളരെ അപകടകാരികൾ ആളാണ് എന്നതിനുള്ള ഉദാഹരണം ആണ് നിങ്ങകൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക.

ചൊറിയാൻ പുഴു ഇവ കാഴ്ച്ചയിൽ വളരെ അതികം രസകരം ആണ് എങ്കിൽ പോലും ഇവയുടെ പുറത്തുള്ള രോമം അറിയാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒന്ന് തട്ടി പോവുകയോ ഇവർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആ രാസ വസ്തു ഒന്ന് ശരീരത്തിൽ ആവുകയോ ചെയ്താൽ ആ ഭാഗം ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടുന്നതിനു കാരണമായേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ആണ് ഊരാംപുലി. അത്തരത്തിൽ കാഴ്ച്ചയിൽ നമ്മുക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കണം എന്ന് തോന്നുന്ന പല ജീവികളും എത്രത്തോളം അപകടകാരികൾ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *