ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ കുട്ടി…!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ കുട്ടി…! മുതിർന്നവരെ പോലെ സിക്സ് പാക്കും മസിലും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ആദിശയും തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ അതിന്റെ നേർ കാഴ്ച ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. അതും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഒരു കുട്ടി എന്നാണ് ഇവാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. പൊതുവെ കുട്ടികൾ എന്നുപറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാർട്ടൂൺ ചാനൽ കാണാനും ചെറിയ ആരോഗ്യത്തിനു കുഴപ്പമില്ലാത്ത കളികൾ കളിക്കാനുമെല്ലാമാണ് നമ്മൾ സമ്മധിക്കാറുള്ളത്.

ഭാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തു എടുത്താൽ തന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉള്ളിൽ ഭയമുള്ള കാലത്ത് ഈ കുട്ടി ഹെയ്‌യുന്നത് കണ്ടാൽ അത്ഭുതപെട്ടുപോകും. മുതിർന്ന ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളുമെല്ലാം ചെയ്യുന്നപോലെ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്ങും ഭാരമുള്ള എന്തും ഞൊടിയിടയിൽ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടി ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വയറലായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രകടനങ്ങൾ കണ്ടാൽ സെരിക്കും കണ്ണുതള്ളിപ്പോകും. അത്തരത്തിൽ കണ്ടുനിൽക്കുന്നവരെയെല്ലാം അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന അവന്റെ ആ ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇത്ര ത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിശയം തോന്നിപ്പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *