പല്ലിലെ മഞ്ഞ നിറവും കറയും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി പല്ല് തൂവെള്ള നിറമാക്കാം

പല്ലിലെ മഞ്ഞ നിറവും കറയും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി പല്ല് തൂവെള്ള നിറമാക്കാം…. പല്ലിലെ കറ കളയുന്നതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും അതൊന്നും ബലം കാണാതെ പോയവർ ആണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഇതാ ഇതിൽ കാണുന്നപോലെ ഈ അടിപൊളി വഴി ഒന്ന് ട്രൈ ച്യേത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ പല്ലിലെ കറ എല്ലാം മാറി പല്ലു തൂ വെള്ള നിറം ആയി മാറും. അതിനുള്ള അടിപൊളി വഴി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന് ഒന്ന് മനസ് തുറന്നു പല്ലു കാണിച്ചു ചിരികുനതിനു ഇത്തരത്തിൽ പല്ലിലെ കറകൾ വളരെ അതികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.

അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ ഒരു ചീത്ത അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനു വരെ ഇത്തരത്തിൽ പല്ലിലെ വൃത്തികേട് കാരണം ആയേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഉള്ള എല്ലാ കറകളും വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ മാറ്റി എടുക്കുന്നതിനു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഗ്രാമ്പൂ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചു നാരങ്ങാ നീരും കുറച്ചു ടൂത് പേസ്റ്റും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ഉണ്ടാക്കി ആഴ്ചയിൽ മൂന്നു തവണ ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *