ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള പാമ്പ്(വീഡിയോ)

സോഷ്യൽ മീഡിയ ട്രെൻഡിങ് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാമ്പ് എന്നത്. കൂടുതൽ പേരും പാമ്പുകളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് വാവ സുരേഷിന്റെ സ്നേയിക് മാസ്റ്റർ എന്ന പരുപാടിയിലൂടെയാണ്.

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവന്നിരുന്ന മൂർഖൻ, അണലി, പെരുമ്പാമ്പ്, രാജവെമ്പാല തുടങ്ങി നിരവധി പാമ്പുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയും, മനുഷ്യനെ വരെ തിന്നാൻ ശേഷിയും ഉള്ള ഉഗ്രൻ പാമ്പ്. വീഡിയോ

One of the most watched snakes in the world is the social media trending list. Most of the people started to learn about the snakes through the snake master of Vava Surendran. We have seen many snakes like cobra, viper, python, rajavembala, etc. that we have seen in our country. But here’s the most dangerous snake in the world, capable of eating humans. Video

Leave a Reply

Your email address will not be published.