വര്ഷങ്ങളായി ഓടയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു കുടുംബം….!

വര്ഷങ്ങളായി ഓടയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു കുടുംബം….! ഒരു മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ് കിടപ്പിടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ വ്യതിചലനങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടത് ഒരു സുരക്ഷിക്കത്തമായ ഒരു കിടപ്പിടം തന്നെ ആണ്. അത് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിത വളരെ അധികം ദുർഗദത്തിൽ ആകും എന്നത് പറയേണ്ടതില്ലലോ. സ്വന്തമായി ഒരു വീടില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളെ നമുക്ക് തെരുവിന്റെ പല വീഥികളിൽ ആയി കാണാൻ സാധിക്കും. കടത്തിണ്ണയിലും റോഡ് സൈഡിലും ഒക്കെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആളുകളെ.

എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കുടുംബം കൊല്ലങ്ങൾ ആയി ഒരു ഓടയിൽ ആണ് താമസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ അധികം അതിശയം തോന്നുന്നു അല്ലെ. പലരും ഇപ്പോൾ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വലിയ കൊട്ടാരം പോലുള്ള വീടുകൾ ഒക്കെ പണിയുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മനുഷ്യർ കിടക്കാൻ ഒരു ഇടമില്ലാതെ ഇതുപോലെ അഴുക്കു ചാലിലും ഓടയിലുമൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയുന്നത് വളരെ അതികം നന്നായിരിക്കും. അത്തരതിൽ വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ചു മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന അതിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *