പാഞ്ഞുവരുന്ന ട്രെയിനിന് മുന്നിലേക്ക് ആനകളുടെ ഒരു കൂട്ടംവന്നപ്പോൾ…..!

പാഞ്ഞുവരുന്ന ട്രെയിനിന് മുന്നിലേക്ക് ആനകളുടെ ഒരു കൂട്ടംവന്നപ്പോൾ…..! ചീറിപ്പാഞ്ഞു വരുന്ന ട്രെയിനിന് മുന്നിലേക്ക് എന്ത് വന്നു പെട്ടാലും ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളെ പോലെ പെട്ടന്നൊന്നും ബ്രേക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ ആയി സാധിക്കില്ല. കാരണം ട്രെയിനിന്റെ എൻജിന് പിന്നിൽ ഒട്ടനവധി ബോഗികൾ വരുന്നുണ്ട്. ട്രെയിൻ പെട്ടന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്നതിനു അനുസരിച്ചു ചിലപ്പോൾ ആ ബോഗികളുടെ ഒന്നും ചലനം നിർത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരതിൽ ഉള്ള ബോഗികൾ എല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ വന്നിടിച്ചു വലിയ അപകടങ്ങൾ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നതിനു ഇടയ്ക്കുന്നതും ഉണ്ട്.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് മുന്നിൽ എത്രവലിയ വാഹനങ്ങളോ മറ്റോ വന്നു പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ട്രെയിൻ നിർത്താതെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ആനകൂട്ടം മുന്നിൽ വന്നു പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വല്ല പിടിയും ഉണ്ടോ.. ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന സംഭവം വളരെ അധികം ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു ഒരു ട്രെയിൻ ഇടിച്ചു കാട്ടാന മരിച്ച സംഭവം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഒക്കെ വൈറൽ ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് എന്നറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *