വേരിക്കോസ് വെയിൻ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ അഞ്ചു വെളുത്തുള്ളി അല്ലി മതി….!

വേരിക്കോസ് വെയിൻ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ അഞ്ചു വെളുത്തുള്ളി അല്ലി മതി….! വെരികോസ് വെയ്ൻ എന്ന കാരണം കൊണ്ട് വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ആണോ നിങ്ങള എങ്കിൽ ഇതാ വെറും വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വെരികോസ് വെയ്ൻ പെട്ടന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനു ഉള്ള അടിപൊളി വഴി ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വെരികോസ് വെയ്ൻ എന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പ്രായമായ ആളുകളിൽ ആണ് വന്നിരുന്നത്.

എന്നാൽ ഇത് ഇന്ന് പാരമ്പര്യം ആയും ചെറുപ്പക്കാരിലും കണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. അസഹ്യമായ വേദന ആണ് ഇത്തരത്തിൽ വെരികോസ് വെയ്ൻ ഉള്ള ആളുകൾ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. പൊതുവെ വെരികോസ് വെയ്‌നി വരൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൂടുതൽ സമയം നിന്ന് ജോലിചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ ആണ്. അതും കാലിനു കൂടുതൽ സ്‌ട്രെയിൻ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാലിന്റെ ഞരമ്പുകൾ വലിയ രീതിയൽ വീർത്തു വരുകയും പിന്നീട് വെരികോസ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള വെരികോസ് വെയ്‌നിനു പൂർണമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ അത് വെറും അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉളള വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *