ലോലിപോപ്പ് കഴിക്കുന്നവർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക….!

ലോലിപോപ്പ് കഴിക്കുന്നവർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക….! ഒരു കാലത്ത് ഒരു പ്രിത്യേക തരത്തിൽ ഉള്ള മിട്ടായി ഇറങ്ങുകയും അത് കഴിച്ച ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ശര്ദിയും അതുപോലെ തന്നെ വയറിളക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടായതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ അധികം അപകടകരമായ ഒരു ലോലിപ്പോപ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ പരിചയപെടുവാൻ സാധിക്കുക. ഇത്തരത്തിൽ ഈ ലോലിപ്പോപ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുക ആണ് എങ്കിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ തരത്തിൽ ഉള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണമായേക്കാം. ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്ന മിട്ടായികൾ തന്നെ കുട്ടികളിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന താരത്തിലുള്ളവ ആണ്.

ഇങ്ങനെ ഉള്ള മിട്ടായികൾ പലപ്പോഴും ആയി കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രിത്യേകിച്ചു കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പല്ലിൽ കര വരുകയും പല്ലു കേടുവരുന്നതും ആയി കാണാം. അത് പോലെ ആ മിട്ടായി നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നത് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ലോലിപ്പോപ്ഉം. ഈ ലോലിപ്പോപ് കഴിച്ച ആളുടെ നാവിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടോ.. നാവു വിണ്ടു കീറിയ അവസ്ഥ ആയി. അത്തരത്തിൽ ലോകത്തിലെ നിരാധിക്കപെട്ട മിട്ടായികൾ ഇതിലൂടെ കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *