അനിയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മുന്നിലെത്തിച്ച ചേട്ടൻ വീഡിയോ വൈറൽ

നമ്മൾ നിരവധി മത്സരങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതും ആണ് അതിൽ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുക എന്നത് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം തന്നെ ആണ് എന്നാൽ മത്സരത്തിൽ തോൽവിയും ഉറപ്പായ ഒന്നു താനെ ആണ് , എന്നാൽ നമ്മൾ തോൽക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കാരില്ല , എന്നാൽ ഇവിടെ റോളർ സ്‌കേറ്റിങ് മത്സരത്തിൽ പകെടുത്ത ഒരു സഹോദരനെ മോട്ടിവേഷൻ ചെയ്‌യുന്ന ഒരു അനിയന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് ,

 

 

വീഡിയോയുടെ ക്ലൈമാക്സ് കണ്ടപ്പോൾ സിനിമയിലെ പോലെ തോന്നി. അനിയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മുന്നിലെത്തിച്ച ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ റോളർ സ്‌കേറ്റിങ് ചെയുമ്പോൾ വീണത് കണ്ടു അനിയൻ വിഷമിച്ചു എന്ക്കിലും അനിയന്റെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് ചേട്ടൻ അവസാന മത്സരത്തിൽ ഒന്നാമത് ആയി ഏതുകയായിരുന്നു , നിരവധി ആളുകൾ ആണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതും അഭിനധനങ്ങൾ അറിയിച്ചതും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *