റിയാസിന്റെ അശ്ലീലം ധന്യയോട് പൊളിച്ചടുക്കി ധന്യയുടെ ഭർത്താവ് രംഗത്ത് |R

ബിഗ് ബോസ് ഷോ 12-ാം ആഴ്ച എത്തിനിൽക്കുകയാണ്. ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര വളരെയധികം പ്രയാസമേറിയതും പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമാണ്. അവ തരണം ചെയ്ത് ഫിനാലെ ആഴ്ചയിലേക്ക് നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ നേരിട്ടെത്തിക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് ടു ഫിനാലെ ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു ബിഗ് ബോസ് പറഞ്ഞത്.

 

 

വ്യക്തി ക്തിഗത പോയിന്റുകൾ പല ടാസ്കുകളിലൂടെ സ്വന്തമാക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് നേടുന്ന ഒരാൾക്ക് പതിമൂന്നാം ആഴ്ചയിലെ നോമിനേഷൻ മറികടന്ന് ഫിനാലെ ആഴ്ചയിലേക്ക് എത്തുക എന്ന സ്വപ്ന സമാനമായ അവസരം നേടാൻ സാധിക്കും എന്നും അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബോസിൽ റിയാസ് ധനിയയോട് കാണിച്ച പ്രവർത്തിക്കു ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചു രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ധന്യയുടെ ഭർത്താവ് ജോൺ , വളരെ മോശം കാര്യങ്ങൾ ആണ് പറഞ്ഞതും ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *