പരിമിതികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയ താരം

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ട്രെൻഡിങ് ലിസ്റ്റുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മളിൽ. ഡാൻസ് കളിച്ച് താരമാകുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല കഴിവുകളിലൂടെ താരമാകുന്നവർ. പലപ്പോഴും അർഹത പെട്ടവർക്ക് കൃത്യമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടം ലഭിക്കാറില്ല.

എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ തന്റെ കഠിന പ്രയത്നങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പരിമിതികൾക്ക് ഇടയിൽ നിന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയ ട്രെൻഡിങ് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടിയ ഈ കുഞ്ഞു താരത്തെ ആരും കാണാതെ പോകല്ലേ.. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ളവരെ അല്ലെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടേ.. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ആണ് ഈ താരം തന്റെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. വീഡിയോ

We’ve seen trending lists on social media. Those who play dance and become stars, or star through many other talents. Often those who are eligible do not get a place exactly on social media. But here’s how hard he worked through his hard work and made it to the social media trending list from among the limitations. Don’t we support people like this. The star expresses his talent in a completely different way. Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *