ഈ പാട്ട് പാടുന്നത് കണ്ടോ

സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരവധി കലാകാരൻമാർക്കാണ് അവസരങ്ങള്‍ തുറന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. തങ്ങളുടെ കലാവാസനങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള വേദികളായി ചിലർ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ തീർത്തും ആകസ്മികമായാണ് ചിലർ താരങ്ങൾ ആവുന്നത്.

ഒരു പ്രായമായ ചേട്ടൻ അടിപൊളിയായി പാടുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ.ചെറിയ പാട്ടു പാടുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അവരുടെ പാട്ട് അതിലേറെ ഇഷ്ടമാണ്.ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ചേട്ടൻ ഒരു നല്ല ഈണത്തിലും നല്ല രസത്തിലും പാടുന്നത് കാണാൻ പറ്റും.സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു.വലിയ പാട്ടുകരെ പോലെ നല്ല രീതിയിൽ പാടുന്നുണ്ട് .ഈ പ്രായത്തിലും ഇങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പലരും പറയുന്നത്.നല്ലൊരു പാട്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുക.

English Summary:- Social media has opened up opportunities for many artists. While some people use social media as a platform to express their artistic talents, some become celebrities by sheer chance.

This video shows an elderly brother singing beautifully.Everyone likes those who sing a small song and loves their song even more.In this video, you can see the brother singing in a good tune and good fun.Lakhs of people have already seen him singing like big singers on social media.Many people are saying that they can sing like this even at this age.If you want to listen to a good song, watch this video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *