റോബിൻ ദിൽഷയോട് കല്യാണ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഞെട്ടി ദിൽഷ വീഡിയോ വൈറൽ

ബി​ഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 4 അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ സീസണിൽ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒന്നാണ് റോബിൻ-ദിൽഷ പ്രണയം. ദിൽഷയോട് തനിക്ക് പ്രണയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നും സീസൺ അവസാനിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദിൽഷ പുറത്ത് വന്ന ശേഷം അവളുടെ ഇഷ്ടം കൂടി മനസിലാക്കി വീട്ടുകാരോട് ആലോചിച്ച് വിവാഹം ചെയ്യണമെന്നാണ് ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും റോബിൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. റോബിൻ ദിൽഷയോട് പ്രണയം വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരും പ്രേക്ഷകരുമെല്ലാം അത് ‌ലവ് സ്ട്രാറ്റർജിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഹൗസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്ന ജാസ്മിൻ ദിൽഷയെ കുറിച്ച് നടത്തിയ ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. റോബിൻ ദിൽഷയോട് പ്രണയം വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരും പ്രേക്ഷകരുമെല്ലാം അത് ‌ലവ് സ്ട്രാറ്റർജിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഹൗസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്ന ജാസ്മിൻ ദിൽഷയെ കുറിച്ച് നടത്തിയ ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.

 

റോബിൻ ദിൽഷയോട് പ്രണയം വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരും പ്രേക്ഷകരുമെല്ലാം അത് ‌ലവ് സ്ട്രാറ്റർജിയാണെന്ന്തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഹൗസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്ന ജാസ്മിൻ ദിൽഷയെ കുറിച്ച് നടത്തിയ ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. എന്നാൽ വീണ്ടും ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് റോബിൻ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മിഡിയയിൽ വൈറൽ , പ്രേക്ഷകർ വലിയ ആവേശത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *