ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ വമ്പൻ വിമാനങ്ങൾ….!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ വമ്പൻ വിമാനങ്ങൾ….! വിമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ലോകത്തുള്ള മറ്റു വാഹങ്ങങ്ങളെക്കാൾ ഒക്കെ വില കൂടിയ ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ആ വിലയ്ക്കും

Read more

ആ സെൽഫി എടുത്തത് മാത്രമേ അയാൾക്ക് ഓര്മയുള്ളു…..!

ആ സെൽഫി എടുത്തത് മാത്രമേ അയാൾക്ക് ഓര്മയുള്ളു…! സെൽഫി എടുക്കാൻ ആയി മാത്രം തന്റെ ജീവന് പോലും ഭീഷിണി ആകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന

Read more

എലുമ്പൻ ആയാലും അവന്റ്റെ ശക്തി കണ്ടോ…!

എലുമ്പൻ ആയാലും അവന്റ്റെ ശക്തി കണ്ടോ…! രണ്ടു വ്യത്യസ്ത ശരീര ഘടന ഉള്ള രണ്ടു വ്യക്തികൾ ഒന്ന് വലിയ മസിലുകൾ ഉള്ള ഒരു കരുത്തൻ ആയ വ്യക്തി

Read more

കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന മനുഷ്യർ….!

കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന മനുഷ്യർ….! ചെറുപ്പത്തിൽ കാർട്ടൂൺ കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം ആയിരുന്നു താൻ കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാർട്ടൂണിലെ

Read more

ക്യാമെറയിൽ പതിഞ്ഞ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ…!

ക്യാമെറയിൽ പതിഞ്ഞ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ…! പ്രേതങ്ങളും ദുരാത്മാക്കളും ഒന്നും റിയൽ അല്ല അതെല്ലാം സിനിമ ട്രിക്ക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന സമയത് ഈ സി സി

Read more

തന്നെ രക്ഷിച്ച മനുഷ്യനോട് ആ സിംഹം കാണിച്ചത് കണ്ടോ..!

തന്നെ രക്ഷിച്ച മനുഷ്യനോട് ആ സിംഹം കാണിച്ചത് കണ്ടോ..! ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ മനുഷ്യരേക്കാൾ സ്നേഹം ഉള്ളത് മൃഗങ്ങൾക്ക് ആണ് എന്ന് തോന്നി പോകുന്ന ചില നിമിഷങ്ങൾ ആണ്

Read more

മൃഗങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹം…! മനസ്സലിയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച

മൃഗങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹം…! മനസ്സലിയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച. വളരെ അതികം കൗതുകം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെ ആയിരുന്നു അത്. അതും ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വന പാതയിൽ ഇറങ്ങിയ

Read more

ഇൻറർനെറ്റിൽ നിന്നും തപ്പി കിട്ടിയ ചില നിഗൂഢ വീഡിയോസ്

ഇൻറർനെറ്റിൽ നിന്നും തപ്പി കിട്ടിയ ചില നിഗൂഢ വീഡിയോസ്. ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിഗൂഢതകൾ ഏറെ ഉള്ള ഒരുപാട് വിഡിയോയോകളും കാര്യങ്ങളൂം നമുക്ക് കാണുവാൻ

Read more

അടുക്കളയിൽ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീട്ടമ്മ ആണോ. ഈ ഐഡിയ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടം…!

അടുക്കളയിൽ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീട്ടമ്മ ആണോ. ഈ ഐഡിയ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടം…! ഇന്ന് പ്രഷർ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കാത്തവർ ആയി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. ഇന്ന് തിരക്കേറി

Read more

മെഗാലിഡോണിനെക്കാൾ ഭീകരയേറിയ ജീവികൾ….!

മെഗാലിഡോണിനെക്കാൾ ഭീകരയേറിയ ഒരു ഇടം….! ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ജീവികൾ വസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആണ് മേഗലഡോൺ എന്നാൽ ഇവിടെ കണ്ടു വരുന്നതിനേക്കാൾ ഒക്കെ വലിയ

Read more

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ കുട്ടി…!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ കുട്ടി…! മുതിർന്നവരെ പോലെ സിക്സ് പാക്കും മസിലും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ

Read more